Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2PADMAT Personalarbeid

Personalarbeid
Back Tilbake
Kode
2PADMAT
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Samlinger on-fre uke 5, to-fre uke 10 og 17
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
55
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personalarbeid med vekt på sentrale prosedyrer, lover og regler i det operative personalarbeidet knyttet til fasene inn i arbeidsforhold – i arbeidsforhold – ut av arbeidsforhold. Sentrale områder er arbeidsrett, ferielovgivning, trygde- (sykelønn) og pensjonsrett.

Læringsmål

Gi oversikt over og grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og begreper innen personalforvaltning. Gi innsikt i rettsregler om arbeidsforhold, og gi øvelse i anvendelse av disse knyttet til fasene i tilsettingsforhold. Gi en detaljert innføring i de mest sentrale trygderettslige rettigheter og plikter som er aktuelle i arbeidsforholdet, samt drøfte forebyggende arbeid med vekt på Inkluderende Arbeidsliv. Gi en grunnleggende innføring i pensjonsrett med vekt på bedriftspensjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med i hovedsak forelesninger og noe gruppearbeid, selvstudium støttet av elektronisk klasserom, obligatoriske innleveringer og frivillig oppgavearbeid.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogram


Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en knyttet til personaladmi­nistra­sjon med arbeidsrett og en knyttet til trygde- og pensjonsrett.

Eksamensform

Skriftlig, individuell eksamen med tillatte hjelpemidler.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Clausen, Jan R. og Hersoug, Tor: Bedriftens pensjonshåndbok, Gyldendal Akademisk Forlag, 2003

Jakhelln, Henning: Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave, 2. opplag, Damm, 2004 (deler av boka er unntatt fra pensum)

Nordhaug, Odd: LMR – Ledelse av menneskelige ressurser, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2002 (deler av boka er unntatt fra pensum)

Kompendier utarbeides i

  • Personalarbeid med arbeidsrett, og
  • Trygde- og pensjonsrett

Kompendiet i personalarbeid med arbeidsrett vil inneholde et kapittel fra:

Rigmor E. Grimsø: Personaladministrasjon. Teori og praksis, 4. utgave, Gyldendal Akademisk Forlag, 2005. Det aktuelle kapitlet – 21 - inngår i pensum.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L