Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av Norges åpne økonomi og gir bl.a. innføring i grunnelementer i enkel handelsteori, handelspolitiske forhold, valuta og internasjonal makroøkonomi. Fordeler, ulemper og omfordelingsvirkninger av frihandel. belyses ut fra ulike teoretiske perspektiver. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Studentene skal forstå de næringsøkonomiske, regionaløkonomiske, fordelingsmessige og internasjonale økonomiske forhold Norge står overfor i dag.

Emnet følger forelesningene til 2BØA042 Internasjonal økonomi.

Læringsmål

Studentene skal forstå de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som nå omgir Norge og andre land, og som danner grunnlaget for konkurransesituasjonen for import- og eksportkonkurrerende næringer, internasjonale økonomiske strukturer, fordeling mellom rike og fattige land og for utformingen av norsk politikk.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/ veiledning/ paper-innlevering. Det er svært viktig å arbeide med oppgaver.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier


Arbeidskrav

Ett obligatorisk paper på min 15 sider enkel linjeavstand (godkjent / ikke godkjent).

Eksamensform

5 timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Austvik, Ole G., 2002: Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Gyldendal akademisk. Hele boka unntatt: kapittel 5 og 6 samt deler av 9, 13, 14 og 17 (detaljert avgrensning kommer på første forelesing).

Cohn, Theodore H., 2005: Global Political Economy. Pearson Longman. Chapters. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12

 Supplerende / anbefalt litteratur

Studentene i IPØ leser kapitlene som utgår fra Austviks bok kursorisk


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L