Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > MBU3002 Kliniske tilstandsbilder

Kliniske tilstandsbilder
Back Tilbake
Kode
MBU3002
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Forståelse av og perspektiver på barn og unges psykiske helse og psykiske lidelser
  • Samfunnsmessige, sosiale og kulturelle forholds betydning
  • Individuelle, relasjonelle og kontekstuelle forståelses- og forklaringsmodeller

Valgfri fordypning: Studentene velger ut og presenterer klinisk fordypningsområde med tilhørende pensum innenfor emnets tema.

Læringsmål

Studentene skal styrke og videreutvikle sine kunnskaper om barn, ungdom og deres familier sett i en klinisk og terapeutisk sammenheng.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen organiseres gjennom 5 samlinger. Samlingene legges opp med varierte arbeidsformer, med forelesninger, plenumsseminarer og veiledning, avhengig av formålet med læringen.

Studentene arbeider med oppgaver og gjennomgang av pensumlitteratur mellom samlingene.

Forkunnskaper

Tilsvarende Bachelor-nivå med relevant fagkrets

Emne er obligatorisk for

Årsstudium Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Deltagelse i praksisbasert veiledningsgruppe.

Eksamensform

”Paper – presentasjon” - Presentasjon av selvvalgt klinisk fordypningsområde for medstudenter og lærere.

Muntlig presentasjon for medstudenter og lærere inngår.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum: 800 sider

Obligatorisk: 500

Selvvalgt: 300

 

Borg, Marit og Topor, Alain (2003) Virksomme relasjoner – Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Kommuneforlaget. Oslo. 117 sider

Gjærum, Grøholt og Sommershild (red.) (1998) Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Tano Aschehoug. Oslo. Del I. 111 sider

Lundby, Geir (1998) Historier og terapi – Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Tano Ashehoug. Oslo. Del 1 og Del 2. 128 sider

Rønnestad, Michael H. og von der Lippe, Anna (red.) Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. Oslo. Kap. 2, 8,15, 16, 17, 25 og 26. 155 sider

Sum: 511 sider

300 sider selvvalgt pensum kommer i tillegg.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L