Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Emne 1: Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv

Emne 1: Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sept-des, to samlinger a 2 dager
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en introduksjon til rådgiverrollens rammer og funksjon i skolen som lærende organisasjon

Læringsmål

Studenten skal ha

 

  • forståelse for rådgiverens funksjon som tilrettelegger og pådriver for utviklings - og endringsprosesser
  • kunnskap om veiledningsteorier og forstå disse i lys av egen veiledningspraksis
  • kunnskap om organisasjonsteori med vekt på skolen som en lærende organisasjon
  • bred kunnskap om unges oppvekst, levekår og sosialisering
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, øvelser, plenumsdrøftinger, nettsamarbeid.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i veiledning

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skal planlegge og gjennomføre en veiledning med en eller flere elever, og reflektere over prosessen med særlig fokus på rådgiverrollen. Omfang: 8 – 10 sider.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen skrives i løpet av semesteret med et omfang på 8 - 10 sider. Det vil bli gitt veiledning underveis.

I eksamensoppgaven skal studenten videreutvikle temaet fra arbeidskravet ved å sette det i sammenheng med skolen som lærende organisasjon.

Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L