Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Interpretasjon - formidling av opplevelser - Raulandsakademiet

Interpretasjon - formidling av opplevelser - Raulandsakademiet
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
3 samlinger; januar, april og juni 2010
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Thor Flognfeldt jr.
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvilke inntrykk vi mottar i møte med ulike opplevelsesprodukter, vil være avgjørende for opplevelsen der og da, og for erfaringene vi sitter igjen med. Inntrykkene bestemmes både ut fra natur-, kunnskaps- og miljømessige forutsetninger, men også ut fra hvordan tilbudene utformes og tilrettelegges. Hvordan tilbudene formidles, bruk av formidlingsteknikker, tilgjengeliggjøring, samt kundenes respons på formidlingen er viktig. Sentralt i emnet vil bli følgende punkter:

  • Hvordan fagfeltet «Interpretasjon/formidling til de reisende» er utviklet de siste årene
  • Hvordan systematikk for ulike formidlingstiltak kan utvikles
  • Hvordan slik systematikk kan bygges opp på ulike måter, med ulike midler og overfor
  • ulike grupper av besøkende
  • Hvilke krav det bør kunne settes til formidlingen, tilretteleggingen og til formidlerne
  • Markedsprosesser og tilreisendes bruk av ulike informasjonsmedier
  • Hvordan formidling kan legges inn i en strategisk utviklingsprosess som også legger på markedene
  • Story telling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, ekskursjoner, samlinger, veiledning.

Etter-og videreutdanningstilbud
Dette emnet er tilrettelagt som et etter-og videreutdanningstilbud for de som allerede jobber i reiselivet. Emnet er lagt opp i 3 studiesamlinger slik at det kan kombineres med jobb eller andre studier. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen og Raulandsakademiet, og alle studiesamlingene går ved Raulandsakademiet i Vest-Telemark.
Datoer for samlingene:
1.samling: 21.-23. januar 2010
2.samling: 08.-10. april 2010
3.samling: 03.-05. juni 2010

Forkunnskaper

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (over 25 år og ha 5 års relevant praksis)


Arbeidskrav

Forelesninger, ekskursjoner, samlinger, veiledning.

Eksamensform

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L