Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS1004/1 Kontraktsrett I

Kontraktsrett I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1004/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsretten i årssstudiet/1 år BA juss er først og fremst læren om inngåelse og tolking av avtaler. Videre fremstilles ugyldighetsreglene og vilkårene for å lempe avtaler etter avtalelovens § 36. Emnet omfatter også fullmaktslæren.

Læringsmål

Det kreves grundig kjennskap til reglene om inngåelse av avtaler med spesiell vekt på spørsmålet om hvordan og når binding mellom partene oppstår. Det kreves også grundig kjennskap til hovedreglene for tolking av avtaler og til reglene om ugyldighet og lemping særlig etter avtalelovens § 36. Det kreves kjennskap til reglene om fullmakt og representasjon, d.v.s. reglene om avtaleslutning ved bruk av mellommenn av ulike slag.

 

Det kreves dessuten kjennskap til trekk i den internasjonale utvikling i kontraktsretten som kan få betydning for norsk kontraktsrett.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning og selvstudium.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årsstudium i juss.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen, f. eks BØA-studiet.
Arbeidskrav

To arbeidskrav må være innlevert innen fastsatt frist og godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

  • Deltakelse i emne- og skriveseminar med innlevering av besvarelse (øvelse i faglig skriving med tilbakemelding fra medstudent og lærer)
  • Innlevere individuell besvarelse
Eksamensform

Emnet avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L