Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS2003/1 Tingsrett

Tingsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
2 måneder
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Lorentz Stavrum
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tingsrett dreier seg om eiendomsrett og råderett, for eksempel bruksrett, over fysiske ting, d.v.s. fast eiendom og løsøre. Faget tar opp hvordan utnyttelsen av disse rettighetene i fast eiendom og løsøre er avgrenset av hensyn til andre privates rettigheter (for eksempel nabolovgivning), og hvordan rettighetene påvirkes av offentligrettslig regulering (for eksempel miljøregler). Det fokuseres også på spørsmål knyttet til situasjoner hvor rettighetene til en eiendel er delt mellom flere, både i de tilfellene hvor det er en eier og en servitutthaver, og tilfeller hvor det er flere sameiere i tingen. Emnet tar videre opp spesielle måter som rettigheter over ting eller fast eiendom kan stiftes på. Det dreier seg om bl.a. hevd og alders tids bruk. Det gis også en oversikt over hovedreglene om registrering av rettigheter i fast eiendom og løsøre.

Læringsmål

Etter gjennomført emne, skal studentene være i stand til å identifisere, analysere, diskutere og løse tingsrettslige spørsmål i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Undervisnings- og læringsmetode
 •  

  Selvstendig kildestudium

   

 •  

  Forelesninger

   

 •  

  Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner

   

 •  

  Lærerstyrt emne- og skriveseminar

   

 •  

  Individuell veiledning

   

 •  

  Oppgaveskrivning

   

Forkunnskaper

For å kunne å opp til eksamen i emnet må man ha bestått alle foregående eksamener


Arbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L