Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS2004/1 Erstatningsrett

Erstatningsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2004/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Marion Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet erstatningsrett omhandler regler om plikt til økonomisk dekning av tap eller skade som er påført andre.

Et erstatningsansvar bygger på tre grunnvilkår.

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag, enten basert på feil handlemåte eller på ansvar uavhengig av feil.

For det andre må det foreligge en skade eller et tap. Som hovedregel må skaden ha ført til et økonomisk tap. For det tredje må det være en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden.

Erstatningsretten omhandler også reglene om betydningen av skadelidtes forhold samt reglene om utmåling av erstatning.

Læringsmål

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse erstatningsrettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv

Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid m/oppgaveløsning

· Lærerstyrt emne- og skriveseminar

· Veiledning

· Oppgaveskriving

Forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i emnet må man ha bestått alle foregående eksamener


Arbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L