Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II

Psykologiske forskningsmetoder II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2203/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Jo Kleiven
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i selve forsknings og utredningsprosesser og en grundigere innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på forskningsdesign, måling og databehandling

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om forskningsprosessen, herunder etiske spørsmål, kunne gjennomføre enkle teoretiske og/eller empiriske undersøkelser og kunne gjennomføre hele på forskningsprosessen fram til og med publikasjon/rapport. Kunne gjøre bruk av vanlig PC-baserte statistiske verktøy som SPSS og tilsvarende for registrering og analyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning

Forkunnskaper

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I

Emne er obligatorisk for

Ba Psykologi


Arbeidskrav

Godkjent skriftlig arbeid (2 godkjente øvelser fra metodeemnets praktiske del)

Eksamensform

Hjemmeeksamen (essay)

Erstatter
Emnet PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II overlapper med emnet 1PSMETOD/1 Metode II med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L