Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2202/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Leif Rydstedt
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personal-, arbeids- og organisasjonspsykologi gir en innføring i psykologisk teori som er relevant for mennesker som skal arbeide med ledelses-, organisasjons- og personalarbeid innen alle deler av arbeidslivet, eller mer spesielt for mennesker som i ulike sammenhenger vil arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS), bedriftshelsetjeneste, eller forebyggende arbeid innen arbeidslivet generelt. Studieløpet bygger på en viss kjennskap til generelle psykologiske tema (kognisjon, persepsjon, emosjonalitet, motivasjon, læring mfl.). Et overordnet tema i emnet er psykososialt arbeidsmiljø.

Læringsmål

Se på hvordan begreper og teorier fra ovennevnte felter kan relateres til å forstå og håndtere aktuelle utfordringer i arbeidslivet. Forståelse av psykologisk orientert forskning, aktuell metodikk og anvendte aspekter fra aktuelle områder i arbeidslivet. Kunne gjennomføre enkle PAO-relaterte undersøkelser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, intervjutrening, gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning

Forkunnskaper

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen. Kortsvar/flervalg

Erstatter
Emnet PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi overlapper med emnet PSY2002/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L