Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY2304/1 Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2304/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Branca Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i anvendelse av psykologisk kunnskap på skolens område med særlig fokus på barn og ungdoms utvikling relatert til læring - i bred forstand -, ferdighetsutvikling og mestring. I tillegg til grunnleggende kunnskap fra psykologiske basisdisipliner som utviklingpsykologi, kognitiv psykologi, abnormalpsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, helsepsykologi og metodefag, vektlegges også samspill med andre fag som pedagogikk og spesialpedagogikk.

Læringsmål

Teoretisk og praktiske mål: Forståelse av de grunnleggende utfordringer av psykologisk og tverrfaglig karakter som preger skolen som lærings og sosialiseringsarena, herunder barns psykologiske, læringsmessige, helsemessige og sosiale utvikling. Kunne gjennomføre enkle undersøkelser/ tester på individ og gruppenivå i skolesammenheng under veiledning.

Forkunnskaper

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi, PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba Psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig kortsvar/flervalg

Erstatter
Emnet PSY2301/1 Pedagogiske psykologi overlapper med emnet PSY2001/1 Pedagogiske psykologi med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L