Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY2301/1 Biologisk psykologi

Biologisk psykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2301/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Marianne Ruud
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Biologisk Psykologi gir studentene en grundig innføring i det biologiske og fysiologiske grunnlaget og forutsetningene for psykologiske prosesser som til eksempel emosjoner, motivasjon, læring, hukommelse, seksualitet, atferdsregulering, og ulik form for mental dysfunksjon og lidelse.

Læringsmål

Emnet er hovedsakelig av teoretisk art som tar sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt i samspillet mellom biologiske og psykologiske forhold. Sentralt er nevrobiologiske og hormonelle faktorers betydning.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, veiledning, praktiske seminarer.

Forkunnskaper

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi.

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektoppgave)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen, essay og kortsvar/flervalg.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
Emnet PSY2301/1 Biologisk psykologi overlapper med emnet PSY1012/1 Biologisk psykologi med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L