Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY2305 Abnormal psykologi

Abnormal psykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2305
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Astrid Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Abnormal psykologi gir en generell innføring i menneskets psykiske lidelser og andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste pykiske lidelser som angstlidelser, depresjoner, alvorlige sinnslidelser, stress-lidelser, alkohol- og annen rusproblematikk. Det gis også en innføring i en del måle og registreringsmetoder.

Læringsmål

Hovedsakelig av teoretisk, men også delvis anvendt karakter: Innsikt i de viktigste og mest grunnleggende psykiske helsevansker for barn og voksne og de viktigste årsaker knyttet til disse, samt teoretisk innsikt i noen sentrale undersøkelsesprosedyrer og behandlingsformer. Kunne gjennomføre enkle screeninger med bruk av enkle inventorier under veiledning.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervising, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi, PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen.

Erstatter
1PSABNOR Abnormal psykologi
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L