Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PSY1004/1 Examen Philosopicum - for psykologi

Examen Philosopicum - for psykologi
Back Tilbake
Kode
PSY1004/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
10 undervisningsuker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum for psykologi (ex.phil.psyk.) er sammen med examen facultatum for psykologi (ex.fac.psyk.) tilpasset bachelor- og årsstudiet i psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Ex.phil.psyk. består av to deler:

  1. Filosofiens og psykologiens historie. Kurset gir kunnskaper om menneskesynets historie, inkludert av mennesket som et resultat av evolusjon, og om noen sentrale ideer om kunnskap, sinn og handling, fra antikken til det 20. århundre. Kurset har en historisk tilnærming.
  2. Språk og argumentasjon. Kurset gir praktisk øvelse i å tolke og framstille utsagn og oppfatninger, i argumentasjon og utforming av argumenter og i å gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i vitenskapelig kontekst. Videre gis øvelse i å formulere ulike former for definisjoner og i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.
Læringsmål

Emnet ex.phil. psyk. har to forbundne målsetninger, i samsvar med strukturen i kurset: (i) Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og psykologiens historie. Disse omfatter grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på menneskesyn. (ii) Emnet skal videreutvikle studentenes ferdigheter i språk- og tekstforståelse, og egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vekt på faglig argumentasjon. Ex.phil.psyk. gir (sammen med ex.fac.psyk.) kunnskaper og ferdigheter som forutsettes for videre studier i psykologi.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med ex.phil.psyk. består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver i seminar og i små grupper eller individuelt.

Emne er obligatorisk for

Års/Ba psykologi

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer 3 korte skriftlige oppgaver (inntil 1500 ord) for godkjenning. Oppgavene kan leveres individuelt eller av små grupper (normalt inntil 4 personer) der alle registreres som forfattere. 3 godkjente innleveringsoppgaver er et krav for å få gå opp til eksamen; inntil én innleveringsoppgave kan revideres individuelt etter underkjenning og leveres inn på nytt en gang for godkjenning. Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper.

Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen under oppsyn, med oppgaver både fra filosofiens og psykologiens historie og fra språk og argumentasjon. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen. Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter.

Tillatte hjelpemidler

Papirutskrift av tekstmateriale benyttet i eksamensoppgavene som er gjort tilgjengelig for studentene før eksamen, med personlige notater.

Erstatter
Emnet PSY1004/1 Examen philosophicum for psykologi overlapper med emnet 2EXPH/1 med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L