Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > 1PAR07/2 Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell

Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell
Back Tilbake
Kode
1PAR07/2
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Grunnleggende teorikunnskap i legemiddellære/farmakologi er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Emnet har følgende faglige innhold:

 1. Håndtering og administrering av legemidler.
  1. Lover og forskrifter
  2. Håndtering og oppbevaring av legemiddel
  3. Legemiddelformer
  4. Bruk av Felleskatalog – ATC-nummer
  5. Utdeling av legemiddel – prosedyrer
 2. Medikamentregning
  1. Utregninger som omfatter de ulike administrasjonsformene.
 3. Generell farmakologi
  1. Legemidlers virkningsmekanismer / farmakodynamikk
  2. Farmakokinetikk
  3. Bivirkninger
  4. Interaksjoner
 4. Spesiell farmakologi
  1. Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
  2. Rusmidler / forgiftninger
  3. Gjennomgang av utvalgte relevante legemiddelgrupper
Læringsmål

Etter fullført emne skal studenten:

- kunne følge opp, administrere, observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av medikamentell behandling

- kunne dokumentere kunnskaper innen håndtering og administrering av legemidler, samt legemiddelregning

- kunne begrunne sine praktiske handlinger med basis i teorikunnskap i generell farmakologi

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet gjennomføres med 3 samlingsdager, arbeid med individuell skriftlig oppgave og flervalgstest. Studenten bringer med seg erfaringer fra egen arbeidsplass inn i studiet og bidrar med dette i diskusjoner på nettet, til felles kompetanseoppbygging for alle deltakere i emnet.


Arbeidskrav

To arbeidskrav:

 1. En gruppeoppgave
 2. En flervalgstest (hjemmefra)

Begge arbeidskravene må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Eksamensform

Individuell skoleeksamen over 3 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L