Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > NCS1001 Norwegian culture and society

Norwegian culture and society
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
NCS1001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
ca. 1. feb - 1. mai
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Tine Blom
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Engelsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en tverrfaglig introduksjon til det norske samfunn og kultur med bidrag fra lærere fra en lang rekke fagfelt og avdelinger på HiL.

Emnet presenterer norsk historie, kultur og velferdstat med blant andre følgende saksfelt: nasjonal identitet, politisk system, økonomi og oljepolitikk, naturforvaltning, sosialpolitikk, utdanningssystem og kjønnsrelasjoner.

Læringsmål

Målsetningen er å gi studentene et innblikk i historisk bakgrunn, utvikling og nåtidens utfordringer til det norske samfunn.

Studentene skal reflektere over samspillet mellom historie, internasjonale rammebetingelser, politikk, økonomi og kultur på en slik måte at det gjør dem i stand til å sammenlikene forholdene i Norge med sitt eget land.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer

Undervisningen skjer på engelsk

Forkunnskaper

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søknad: Her

(Oppstart med forbehold om tilstrekkelig søkning)

Emne er valgbart for
Emnet er primært et tilbud til utenlandske studenter ved HIL og HIG
Arbeidskrav

Det forutsettes at studentene deltar på forelesninger. De skal lage tre korte fremstillinger av et tema som det er undervist i. Dette skal være gruppearbeid og presenteres for medstudenter på seminarer. Presentasjonen vurderes som godkjent / ikke godkjent.

Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L