Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > LØPE02 Personalarbeid

Personalarbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
LØPE02
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Samlinger
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Berulf Vaagan
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 

Personaladministrasjon og arbeidsrett – i hovedsak med vinkling fra arbeidsgivers ståsted og behov. Personalplanlegging, rekruttering, kompetanse­utvikling og belønningssystemer er sentrale emner. Den arbeidsrettslige delen dekker fasene i arbeids­forhold (inn i stilling, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold), diskriminering og likestilling, sykelønn og trygderettslige emner.

Læringsmål

Gi oversikt over og grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og begreper innen personalforvaltning. Gi innsikt i rettsregler om arbeidsforhold, og gi øvelse i anvendelse av disse knyttet til fasene i tilsettingsforhold. Gi en detaljert innføring i de mest sentrale trygderettslige rettigheter og plikter som er aktuelle i arbeidsforholdet, samt drøfte forebyggende arbeid med vekt på Inkluderende Arbeidsliv.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med i hovedsak forelesninger og noe gruppearbeid, selvstudium støttet av elektronisk klasserom, obligatoriske innleveringer og frivillig oppgavearbeid.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogram


Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer – en knyttet til personaladministrasjon og arbeidsrett, og en knyttet til sykelønn/trygderett.

Eksamensform

Skriftlig, individuell eksamen med tillatte hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L