Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > SOS2001/1 Sosiologisk teori og analyse

Sosiologisk teori og analyse
Back Tilbake
Kode
SOS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Roar Høstaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette er et fordypningsemne med vekt på generell sosiologi. Tema og retninger som blir tatt opp er:

  • Fenomenologi
  • Funksjonalisme og systemteori
  • Symbolsk interaksjonisme
  • Feminisme
  • Disiplinering og fleksibilisering
  • Konfliktteori
  • Evolusjon og modernitet
  • Kroppens sosiologi
  • Sosiobiologi
  • Migrasjon og globalisering

 

Læringsmål

Studentene skal oppnå en utvidet forståelse for sosiologien som fag, og få større grad av selvstendighet og oppøve evnen til å gjøre sosiologisk analyse med tanke på bacheloroppgaven.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er organisert med flere ulike typer arbeidsformer: Forelesninger, veiledning, seminarer, kollokvier, gruppe- og individuelt arbeid.

Emne er obligatorisk for

Ba Sosiologi


Arbeidskrav

Presentasjon av tema for individuelt essay for faglærer og seminargruppe.

Eksamensform

Hjemmeeksamen. Studentene skriver et individuelt essay på inntil 15 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L