Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > SPE2004 Bacheloroppgave og Deltakelse og marginalisering II

Bacheloroppgave og Deltakelse og marginalisering II
Back Tilbake
Kode
SPE2004
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad og Gunn Heidi Nilsson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av bacheloroppgave og deltakelse og marginalisering II

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Emnet vil ta opp delemner som: Formulering av mål, utvikling av opplegg for tilpasset opplæring, analyse av konkrete læringsoppgaver og vurdering av resultater.

Emnet innbefatter en praksisperiode på to uker.

Læringsmål

Deltagelse og marginalisering II

Studentene skal få grunnleggende innsikt i:

  • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
  • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Strategier for inkludering
  • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
  • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Forkunnskaper

Gjennomført og bestått Deltakelse og marginalisering I

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk for Ba pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Deltagelse og marginalisering II:
Det kreves fullført og godkjent praksisperiode m/praksisrapport og
tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Semesteret avsluttes med innlevering av bacheloroppgave og muntlig høring. Den muntlige høringen tar utgangspunkt i bacheloroppgaven og pensum. Det gis en foreløpig karakter før den muntlige prøven. Endelig karakter settes etter den muntlige eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L