Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > DESP2001 Deltakelse og marginalisering 1 og 2

Deltakelse og marginalisering 1 og 2
Back Tilbake
Kode
DESP2001
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Lise Mette Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i 2 deler Deltagelse og marginalisering I og II

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

I del 2 vil en ta opp temaer som: Formulering av mål, utvikling av opplegg for tilpasset opplæring, analyse av konkrete læringsoppgaver og vurdering av resultater. Studiet innbefatter en praksisperiode på to uker.

Læringsmål

Del 1: Deltakelse og marginalisering 1

Studentene skal få grunnleggende innsikt i:

 • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
 • Utvikling og læring
 • Prosesser for inkludering og marginalisering
 • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
 • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger

Del 2: Deltagelse og marginalisering II

Studentene skal få grunnleggende innsikt i:

 • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
 • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
 • Didaktiske overveielser og valg
 • Strategier for inkludering
 • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
 • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk (Årsstudium i pedagogikk), lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende. Evt. godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk for videreutdanningstilbudet i spesialpedagogikk.

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Under del I

Det kreves godkjent temabesvarelse (gruppearbeid) og
tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få fortsette med neste del: Deltagelse og marginalisering II.

Under del II

Det kreves godkjent temabesvarelse, og tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Studiet avsluttes med en 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L