Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
140
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i psykologiske problemstillinger av betydning for organisasjon, ledelse og HR. Det faglige innholdet kan inndeles i tre:

1) Innføring i aktuelle tema fra generell psykologi som er relevant for å forstå og arbeide med mennesker og prosesser i organisasjoner og arbeidsmiljø.

2) Innføring i aktuell arbeidslivsforskning med særlig fokus om psykososialt arbeidsmiljø.

3) Praktisk anvendelse av teori og metoder overfor aktuelle utfordringer i arbeidslivet.

Læringsmål

Studentene skal ha kunnskap om sentrale begreper, teorier og forskningstradisjoner på området. Studentene skal få kjennskap til praktisk bruk av teori og metoder, dessuten ferdigheter i å anvende teorier og begreper til å analysere og forstå praktiske utfordringer i arbeidslivet. Dette innebærer også kritisk refleksjon over egen rolle og fagets muligheter og begrensninger. Studentene skal utvikle teoretisk forståelse til å kunne formidle faget.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.

Forkunnskaper

Første år fra Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

To skriftlige innleveringer. Kan gjennomføres av to studenter sammen, eller individuelt.

Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L