Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > OLA2003/3 Arbeidsrett

Arbeidsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2003/3
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Januar - mars
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet tar for seg arbeidsrett som juridisk disiplin, innføring i rettskildelære og juridisk metode, skillet mellom private og offentlige arbeidsforhold, ansettelse, likebehandling i arbeidslivet, rettigheter og plikter i et løpende arbeidsforhold, medbestemmelse i arbeidslivet, arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv, opphør av arbeidsforhold, omstilling og endringer i et dynamisk arbeidsliv, partsforholdene i det organiserte arbeidslivet, tariffavtaler og hovedprinsipper i kollektiv arbeidsrett og tarifforhandlinger.

Læringsmål

Studentene skal ha:

  • kunnskap om og innsikt i rettsreglene som gjelder i arbeidsforhold
  • kunnskap om partsforholdene i arbeidslivet
  • ferdigheter i å framstille og anvende arbeidsrettslige regler, herunder grunnleggende kunnskap til juridisk metode
  • forståelse for samspillet mellom aktørene i arbeidslivet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer, selvstudium og oppgaveskriving.

Forkunnskaper

Førsteår Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse,

Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse, og BØA profil har fortrinnsrett ved opptak.
Arbeidskrav

Angis i undervisningsplanen

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over 6 timer

Tillatte hjelpemidler

Ved eksamen kan tas med trykte, offisielle utgivelser av lover og forskrifter, samt Hovedavtalen LO – NHO.

Anbefales: Norges Lover 1687 – 2008, studentutgave, Gyldendal Akademisk, 3570 sider

Erstatter
Emnet OLA2003/3 Arbeidsrett (10 sp.) overlapper med emnet OLA2003/2 Arbeidsrett (15 sp.) og med emnet OLA2003/1 Arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet (15 sp.) med 75%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L