Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > IDR1008 Fysisk aktivitet og helse I

Fysisk aktivitet og helse I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1008
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
januar - april
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om bruk av fysisk aktivitet som en del av helsefremmende arbeid. Emnet omhandler sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og de vanligste sykdommene/tilstandene samt helsemessige konsekvenser av fysisk aktivitet.

Læringsmål

Studentene skal kunne redegjøre for patologi, epidemiologi samt sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og vanlige sykdommer og tilstander som

 • Hjerte- og karsykdommer
 • Diabetes type 1 og 2
 • Overvekt og vektproblematikk
 • Muskel-skjelettsykdom
 • Osteoporose
 • Astma/lungelidelser

Videre skal studentene tilegne seg praktisk erfaring og kunnskap om hvordan ulike former for fysisk aktivitet (eksempelvis aerobic, spinning, vannaktiviteter, stavgang, fotturer, sykkel og styrketrening) kan benyttes som trening, forebygging og rehabilitering/opptrening.

I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskap om

 • Tenkemåter og pedagogiske tilnærminger innen helsefremmende arbeid
 • Hvordan det helsefremmende og forebyggende arbeidet er organisert i offentlig, privat og frivillig sektor
 • Fysisk aktivitet i arbeidet med mental helse
 • Etiske problemstillinger i helsefremmende- og forebyggende arbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, praktiske aktiviteter, veiledning, rapportskriving

Forkunnskaper

Idrettsbiologi (IDR1010) og Trenings- og bevegelseslære (IDR1011), eller tilsvarende, må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

Det stilles krav om at studenten må delta på minimum 80% av alle praktiske aktiviteter samt seminar, før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.

Arbeidskrav:

 • Inntil tre rapporter som må være godkjent før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.
 • Inntil to gruppefremlegginger som må være godkjent for studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.
 • Godkjent kurs i hjerte- og lungeredning
Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L