Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > IDR1006 Humanfysiologi

Humanfysiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1006
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - oktober
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Stian Ellefsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grundig teoretisk innføring i menneskekroppens funksjoner. Det gir også innføring i relevante kjemiske og fysiske prinsipper.

Læringsmål

Studentene skal kunne redegjøre for funksjonene til ulike celletyper, organer og organsystemer hos mennesket, og for mekanismene som opprettholder menneskekroppens indre likevekt. De skal også kunne redegjøre for relevante kjemiske og fysiske mekanismer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, veiledning, rapportskriving

Forkunnskaper

Idrettsbiologi (IDR1010) og Trenings- og bevegelseslære (IDR1011)

Det er ingen spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

- Deltagelse på obligatorisk oppstartsseminar

- Inntil 6 arbeidskrav

Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
IDR1006 Idrettsfysiologi I
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L