Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > 2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2EXPH/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
300
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

  • Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.
  • Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.
Læringsmål

Emnet har tre forbundne målsetninger:

  1. Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter(a)hovedidéer i epistemologi, politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og(b)grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på dets betydning for livs- og menneskesyn.
  2. Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på(a)språk- og tekstforståelse, og(b)egen skriftlig framstilling og argumentasjon.
  3. Ex. phil skal gi studentene innføring i grunnleggende regler for siteringer og referanser i vitenskapelige tekster.
Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag (ped. og spes. ped, sosiologi, internasjonale studier med historie), Bachelor i film og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Bl.a for Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i organisasjon og ledelse.
Arbeidskrav

En individuell flervalgsprøve i Kurs 1.

Et godkjent utkast til eksamensessay i Kurs 1.

to godkjente innleveringer i Kurs 2 (individuelt eller i gruppe).

Eksamensform

Hjemmeeksamen, med to essays i hhv Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon (teller 50/50)

Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L