Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > KUN1001 Kunstfilosofi og estetikk

Kunstfilosofi og estetikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KUN1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Professor Stefàn Snævarr, Stefan.Snavarr@hil.no
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Følgende problemområder søkes belyst i kurset:

  1. Spørsmålet "hva er kunst?".
  2. Kan vi innta en ren estetisk holdning til kunst, kan kunsten være for sin egen skyld?
  3. Finnes det objektive målestokker på kunstverks kvaliteter?
  4. Hva er populær kultur? Er den skadelig?
  5. Hva er film-osofi (filmens filosofi)?
Læringsmål

Studentene skal få innsikt i kunstbegrepets natur, større forståelse av hva bedømmelse av kunst er for noe, samt forståelse av populære kunstformer, ikke minst film. De skal også få en større evne til å forstå det historisk foranderbare ved vår oppfattelse av kunst og skjønnhet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning, 16 dobbelttimer. Seminar/kollokvier, 5 dobbelttimer

Forkunnskaper

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Andreårstudenter ved BA, kulturprosjektledelse.

Emne er valgbart for
Ex. phil. For deltidsstudenter enten ex.phil eller bakgrunn fra kunstutdannelse, kunstfag på høyskolenivå eller erfaring fra kunstnerisk praksis.
Arbeidskrav

Tre arbeidskrav på 1000-1500 ord (det blir fem mulige arbeidskrav, studentene må få minst tre godkjente).

Eksamensform

6 timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L