Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > ØKA1018/1 Matematikk

Matematikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1018/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Lengde
Høst + del av vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
BØADM
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Elementær algebra
  • Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter
  • Derivasjon og funksjonsanalyse
  • Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting
  • Eksponential og logaritmefunksjonen Lagrange
  • Finansmatematikk: Litt renteregning
  • Funksjoner av flere variable.
  • Enkel integralregning.

Emnet tilpasses anvendelse i bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner og problemstillinger

Læringsmål

Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til abstrakt, logisk og analytisk tenkning skal oppøves. Emnet er spesielt viktig for de som vil ta videreutdanning i økonomi.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning, egentrening og tilbakemelding på arbeidskrav


Arbeidskrav

det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

Skriftlig individuell eksamen under tilsyn, 4 timer

Erstatter
Emnet ØKA1018/1 Matematikk overlapper med emnet ØKA1010/1 Matematikk (5 sp.) med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L