Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > ØKA1014/1 Finansregnskap 2

Finansregnskap 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1014/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Eirik Holm og Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil bygge videre på Finansregnskap 1 ved å gå i dybden på tema som

  • Utsatt skatt-modellen, skatte- og avskrivningsregler
  • Overskuddsdisponering
  • Kontantstrømranalyse
  • Regnskapsanalyse (bransjetilpasset)
  • Foretaksintegrasjon / Konsernregnskap
  • Regnskapsbasert verdivurdering av foretak

Emnet vil ha et mer anvendt preg enn Finansregnskap 1 ved at det legges stor vekt på arbeid med større, integrerte oppgaver som ligger nærmere opp til årsregnskap og årsavslutning i praksis.

Læringsmål

Emnet skal gi fordypning i sentrale regnskaps­temaer i forhold til Finansregnskap 1 og sette studentene i stand til så vel å bidra i utarbeidelse av som kritisk å vurdere lovpålagt regnskaps­informasjon. Et sentralt mål er å oppøve studentenes evne til å bruke regnskapet som grunnlag for analyser og verdivurderinger i ulike sammenhenger og situasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger under veiledning

Forkunnskaper

Finansregnskap 1 (gjennomført)

Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Kalkulator tillatt

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L