Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > ØKA1017/1 Organisasjonsfag

Organisasjonsfag
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1017/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
BØA
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet integrerer grunnleggende og videregående organisasjonsfag fra nasjonal rammeplan (AOR1/AOR2)

Grunnleggende organisasjonsfag: Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner

fungerer, og hvordan mennesker påvirker og påvirkes av organisasjoner som de

arbeider og samspiller i.

Videregående organisasjonsfag: Emnet skal gi fordypning i sentrale

organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å

analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd

Læringsmål

Grunnleggende organisasjonsfag: Studentene skal få grunnleggende teoretisk kunnskap om og overblikk over sentrale organisasjons­teoretiske og organisasjonspsykologiske
temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd.

Videregående organisasjonsfag: Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og praktiske eksempler skal studentene utvikle evnen til å analysere og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og øvelser

Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Erstatter
Emnet ØKA1017/1 Organisasjonsfag overlapper med emnet ØKA1009/1 Organisasjonsfag (10 sp.) med 75%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L