Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL

Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Formålet er også å øke studentenes innsikt i sentrale kvalitative former for vitenskapelig metode som har særlig relevans for studier i organisasjon og ledelse. Dette er innføring i vitenskapsteori, casestudier, tester og måleinstrumenter i HR samt handlingsorientert forskning. Hensikten er både å gi større innsikt i kvalitative tilnærminger og samtidig gi studentene mulighet for å benytte et bredere metodespekter.

Undervisnings- og læringsmetode

- Forelesninger

- Demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)

- Kollektive øvinger i datalabb, ved behov (kvantitativ dataanalyse)

- Parvis veiledning (av arbeidskrav, se nedenfor)

Undervisningen skjer for den grunnleggende delen av emnet sammen med Bachelor i økonomi og administrasjon. Det blir gitt egen undervisning for det som er særegent for Bachelor i organisasjon og ledelse.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

BOL


Arbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene parvis få godkjent arbeidskrav rettet mot både kvalitative og kvantitative dataanalyser og et arbeidskrav innen det særegne for bachelor i organisasjon og ledelse.

Eksamensform

3-timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn.

Erstatter
Emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) overlapper med emnet ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L