Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > 3VIPRO Videoproduksjon

Videoproduksjon
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3VIPRO
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Emneansvarlig
Neil Fulton
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på dokumentargenren og er basert på praktiske øvelser i form av gruppearbeid. Kurset er sentrert rundt to større workshops før planleggingen av eksamensproduksjonen. Arbeidet evalueres i plenum underveis. Studentene ser også aktuelle filmer/programeksempler laget av andre, både studentoppgaver og profesjonelle produksjoner.

Læringsmål

Studentene skal:

  • lære seg bruk av videokamera og et redigeringsprogram for lyd og bilde
  • forstå hvordan utvalgte fortellermåter kan brukes i praksis, og
  • kunne planlegge og gjennomføre en enkel videoproduksjon
Undervisnings- og læringsmetode

Oversiktsforelesninger, workshops, veiledning, praktiske produksjoner, samt evaluering av studentarbeid. Gruppevis veiledning i forhold til produksjonene.

Forkunnskaper

1. år på Bachelor visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap, 1. år i Bachelor i kulturprosjektledelse eller tilsvarende.l

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse. Ved ledige studieplasser tas også opp studenter fra andre studier.
Arbeidskrav

Deltagelse på alle øvingsoppgavene

Eksamensform

Videoproduksjon med tilhørende skriftlig rapport + muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L