Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > KPL1009/1 Samfunnsvitenskaplig metode

Samfunnsvitenskaplig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL1009/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
1 halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Roel Pujik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode.

Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene kunne

 

  • forstå og gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapene og deres anvendelsesområder
  • lage enkle forskningsdesign og begrunne sine metodiske valg
  • planlegge, gjennomføre og rapportere enkle samfunnsvitenskapelige undersøkelser
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer med innslag av praktiske øvelser.

Forkunnskaper

1. år Bachelor Kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Bachelor Kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Obligatorisk innleveringsoppgave

Eksamensform

4 timers skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
Emnet KPL1009/1 Samfunnsvitenskapelig metode overlapper med emnet 3EXFAC2/1 Examen facultatum - samfunnsvitenskaplig metode med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L