Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > KPL2004/1 Festivaler

Festivaler
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL2004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet festivaler gir studentene innsikt i fenomenet festival i et historisk, samfunnsfaglig og kulturpolitisk perspektiv, og skal bidra til et profesjonelt forhold til produksjon og gjennomføring av festivaler og evenementer.

Læringsmål

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • forstå, beskrive og analysere fenomenet festivaler i et historisk, kulturteoretisk og samfunnsfaglig perspektiv – nasjonalt og internasjonalt.
  • forstå og gjøre rede for festivalenes plass i kulturpolitikk og -forvaltning og ha kunnskap om relevante finansierings- og støtteordninger
  • forholde seg profesjonelt til prosesser og roller knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av festivaler og evenementer, samt kommunikasjonen rundt dette
  • være fortrolige med regelverk og rutiner av relevans for festivalfeltet (HMS, kontrakter, avgiftsregler, regnskap/revisjon etc), og ha et bevisst forhold til festivalarrangørers ansvar på disse områdene
Undervisnings- og læringsmetode

Foruten forelesninger og seminarer vil det bli organisert workshops med praksisrelaterte oppgaver.

Forkunnskaper

Minst ett års studier i kulturprosjektledelse eller andre relevante fagområder.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Obligatorisk gruppeinnlevering

For de som følger studieplanen for bachelor i kulturprosjektledelse er det i tillegg et arbeidskrav som består i å utferdige en markedsføringsplan for en kulturinstitusjon i regionen. Arbeidskravet er også et forkunnskapskrav for tilgang til emnet Bacheloroppgave i kulturprosjektledelse.

Eksamensform
  • En ukes hjemmeeksamen (teller 60%)
  • 4 timers skoleeksamen (teller 40 %)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L