Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > FIF3011/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode (for Master i film og fjernsynsvitenskap)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (for Master i film og fjernsynsvitenskap)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3011/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal forberede studentene i det videre arbeidet på masterstudiet og med masteroppgaven. Vitenskapsfilosofi og metode er tenkt komplementære og supplerende i forhold til utvikling av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, men de skal også gi studentene nødvendig faglig tyngde til arbeidet med mastergraden som helhet.

Læringsmål

Vitenskapsfilosofi skal gi studentene innsikt i teoretiske grunnlagsproblemer relevant for film- og fjernsynsvitenskap. Fortolkningsprinsipper, verkets status, estetiske egenskaper kan være noen aktuelle områder å gå inn på.

Metode skal gi studentene innsikt i sentrale metodeaspekter ved film- og fjernsynsvitenskap, og en relevant innføring i aktuell diskusjon omkring metode. Metodedelen skal forberede og bevisstgjøre studentene i arbeidet med egne oppgaver, i tillegg til kritisk vurdering av andres arbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forlesninger og seminarer

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

2 individuelle arbeidskrav

Eksamensform

Semesteroppgave (teller 60 prosent av sluttkarakteren) og skriftlig eksamen (teller 40 prosent av sluttkarakteren)

Erstatter
FIF3011/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 sp.) overlapper med emnet FIF3011/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 sp.) med 100%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L