Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > FLE2001 Flerkameraproduksjon II

Flerkameraproduksjon II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FLE2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Uke 33 - 51
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Lars petter Sveen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten tilegne seg mer utfyllende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om spesifikke produksjoner innen:

 • musikkproduksjoner (jazz)
 • sommersport (fotball, motorsport),
 • debatt med utvidet akseproblematikk
 • talkshow
 • teatertransmisjon
 • sammensatte show med innslagsproduksjon
Læringsmål

Gjennom emnet skal registudentene:

 • Videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper i forhold til de produksjoner som er gitt av emnebeskrivelsen.
 • Videreutvikle sine kunnskaper innen sjangerne i emnet om funksjoner i flerkameraproduksjoner som producer, script og innspillingsleder.
 • Utvikle sine kunnskaper i produksjon av magasininnslag med fortellerteknikk for enkamera.
 • Ta i bruk og innøve nye fortellertekniske elementer som kran og jib.

Gjennom emnet skal teknikkstudentene:

 • Videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter om funksjoner i flerkameraproduksjoner som teknisk leder, kamerakontroll, foto, lyd, grafikk, lys og billedmix i de type produksjoner som er gitt i emnebeskrivelsen.
 • Lære bruk av kran og jib
Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Praktiske produksjoner som hver avsluttes med en evaluering i plenum av faglærerene
Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Skriftlig innlevering av produksjonsrapporter for de produksjonene studenten legger i sin mappe til vurdering.

Deltakelse på hver av de tre produksjoner som legges i vurderingsmappen.

Eksamensform

Mappevurdering

 • Mappen skal inneholde 3 produksjoner av minst 30 min. varighet pr. produksjon.
 • Hver registudent lager en produksjon som bildeprodusent og produksjonen skal inneholde en eller flere av de gjenomgåtte sjangere som nevt i emnebeskrivelsen. På de to andre produksjonene skal registudenten være innspillingsleder og script.
 • Teknikkstudentene leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L