Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > RLT1001 Innføring i reiseliv

Innføring i reiseliv
Back Tilbake
Kode
RLT1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har flere deltemaer som skal bidra til en grunnleggende forståelse av reiselivsproduksjonen. For det første omfatter emnet kunnskap om hva reiselivsprodukter er, og kunnskap om de sentrale produsentgruppene (bransjene) i næringen. For det andre omfatter emnet innføring i kunde- og markedsforståelse i reiselivssammenheng. Det tredje temaet legger vekt på innsikter i samspillet mellom de primære reiselivstilbydere og aktører i det omgivende samfunn som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling. Det fjerde temaet er en innføring i reiselivets økonomiske, sosiale og kulturelle virkninger på vertssamfunnet. Emnet omfatter også offentlig reiselivsstatistikk som gir et oversiktsbilde av reiselivets økonomiske betydning, og av de dominerende reisestrømmer.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om de sentrale fagbegreper i reiselivsfaget, gis kjennskap til de sentrale produsentgruppene, og få en grunnleggende innføring i kunde - og markedsforståelse. I tillegg skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om reiselivets virkninger på det øvrige samfunnet.

Ferdighetsmålet er at studentene skal være i stand til å kommunisere med fagpersoner, representanter for næringen og representanter for forvaltningen på et visst faglig nivå.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen blir lagt opp som forelesninger og seminarer

Emne er obligatorisk for

Årstudium i reiseliv og turisme, Bachleor i reiselivsledelse, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser


Arbeidskrav

Det er ett obligatorisk arbeidskrav i dette emnet. Arbeidskravet omfatter en faglig oppgave som skal løses av grupper à 3-4 studenter. Studentene må ha godkjent arbeidskravet før de kan gå opp til eksamen.

Eksamensform

4 timers skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
RLS1011/1 Hva er reiseliv (10 sp)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L