Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > RLL2003/1 Contemporary issues in tourism

Contemporary issues in tourism
Back Tilbake
Kode
RLL2003/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
55
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg en gjennomgang av et utvalg av temaer innenfor turisme og opplevelser (eks. adventure tourism, ecotourism, special events and festivals etc.). Disse aktuelle temaene kan variere fra år til år avhengig av hvilke temaer er aktuelle og relevante. Emnet vil basere seg på fremstilling av fagstabens egne forskningsarbeider.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene dybde- og førstehåndskunnskap om noen bestemte temaer innenfor turisme og opplevelse. Emnet vil samtidig gi kunnskaper om hvordan en kommer fram til eller generer slik forskningsbasert kunnskap. På denne måten gir dette emnet også studentene et godt grunnlag for valg av et tema for sine respektive bacheloroppgaver og ikke minst gjennomføringen av sine forskningsarbeider i forbindelse med disse bacheloroppgavene.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer

Forkunnskaper

1 og 2. år Ba markedsføring og ledelse av turismeopplevelser og Ba reiselivsledelse

Emne er obligatorisk for

Ba i reiselivsledelse og Ba markedsføring og ledelse av turismeopplevelser


Arbeidskrav

 Ingen

Eksamensform

Individuell/gruppevis hjemmeeksamen som går ut på at studentene skriver en rapport basert på litteraturgjennomgang av et tema som har blitt behandlet på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L