Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > MLT2001/1 Event management

Event management
Back Tilbake
Kode
MLT2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Hans Holmengen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Event management er teoretisk forankret i mange fagområder, herunder juss, økonomistyring, markedsføring og personalbehandling m.m. Kurset har som mål å gi studentene ferdigheter i å bidra, utvikle og lede gjennomføringen av en event. Emnet gir et overblikk over events i et bredt perspektiv men vil i særlig grad fokusere på ”Local” og ”Major” events.

I kurset vil studentene få en dypere forståelse av:

  • Forstå arrangementets posisjon lokalt og regionalt med særlig vekt på reiselivet i området.
  • Forhandlinger og avtaleinngåelser, herunder formalisering av ”rideravtaler” samt ulike ansvarsforhold i forbindelse med slike arrangementer.
  • Økonomistyring. Budsjettering (likviditet), finansiering (herunder sponsoravtaler), og risikovurderinger.
  • Hvordan utvikle opplevelsesdimensjonen i arrangementet.
  • Markedsføring. Hvem skal eventet tilrettelegges for (målgrupper)? Profilering og salg er og aktuelle temaer.
  • Planlegging og organisering av strukturen på arrangementet. Frivillighetsproblematikk og kontinuitet er sentral begreper i denne sekvensen
Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike typer events og hva som særpreger dem. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan en utvikler, planlegger og gjennomfører ulike events arrangementer. Studentene skal gjennom emnet opparbeide seg en kunnskap om hvilke faktorer som er sentrale for utviklingen av suksessfylte events. I tillegg skal emnet gi studentene kunnskaper om sentrale verktøy for utvikling og gjennomføring av events og kompetanse til å arbeide med det i praksis (se arbeidskrav).

Undervisnings- og læringsmetode

Tradisjonelle forelesninger. Utstrakt bruk av gjesteforeleser som representerer ulike typer events, fra musikkfestivaler (Øya) til litteratur, til Peer Gynt osv. Studentene skal gjennom arbeidskravet jobbe med prosjekter knyttet til ulike festivaler og til vil bli lagt opp til prosjekt- og seminararbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser


Arbeidskrav

Et arbeidskrav. Tema/problemområde det skal jobbes med knyttes til en reell festival og aktuell problemstilling for den festivalen.

Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen, gruppe på 2-3 personer + muntlig eksamen

Tillatte hjelpemidler

Alle

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L