Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > KPL2005/1 Kultursosiologi

Kultursosiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Andre halvdel av semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kultursosiologien undersøker kulturelle fenomener i en bred samfunnsmessig sammenheng. Emnet gir en innføring i sentrale begreper, perspektiver og retninger i kultursosiologien, med hovedfokus på anvendelse av dem på problemstillinger og temaer knyttet til kulturlivet og kultursektoren. Emnet skal utvikle ferdigheter i å analysere hendelser og debatter på dette samfunnsområdet ut fra et kultursosiologisk perspektiv.

Læringsmål

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 

- forstå og gjøre rede for sentrale kultursosiologiske forskningstradisjoner og beherske begreper fra disse.

 

- problematisere sammenhenger i kulturen som normalt tas for gitt, og bruke feltets begreper på ulike beskrivelser og problemstillinger.

 

- formidle (skriftlig og muntlig) kultursosiologiske refleksjoner rundt temaer og problemstillinger knyttet til kulturlivet og kultursektoren.

 

- vise kildekritiske og etiske holdninger i tilknytning til kultursosiologisk undersøkelses- og formidlingsarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops

Forkunnskaper

1. studieår Kulturprosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Ba kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

1) Skriftlig innleveringsoppgave der en konflikt i kulturlivet beskrives og analyseres, for eksempel med utgangspunkt i tekster fra nyhetsmedia

 

2) Skriftlig innleveringsoppgave der studenten, på bakgrunn av egne observasjoner, intervjuer og/eller annet materiale, beskriver og søker å forstå en gruppes verdier eller holdninger relatert til et kulturfaglig spørsmål.

Eksamensform

Hjemmeeksamen (en uke)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L