Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling

Kritikk og kulturformidling
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FFV2006/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Første halvdel av vårsemesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jo Sondre Moseng
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal utvikle formidlingsferdigheter i forhold til film- og fjernsyns­relaterte temaer (eller et annet valgt kulturområdet). Viktige faglige innfallsvinkler vil være perspektiver og formidlingsstrategier hentet fra journalistikk, kunstkritikk og retorikk. En sentral målsetting er å utvikle en forståelse av kulturformidlingens ulike sjangere og målgrupper. Praktiske øvelser i skriftlige og muntlige formidlingsformer vil bli vektlagt.

Læringsmål

Studentene skal:

  • tilegne seg kunnskap om institusjoner, politikk og praksis innenfor et valgt kulturområde
  • tilegne seg ferdigheter i å formidle (skriftlig og muntlig) om fenomener og forhold innenfor film/fjernsynsfeltet (eller et annet valgt kulturområde)
  • kunne bruke kunnskap om sjangere og retorikk innenfor ulike formidlingsformer til selv å produsere og analysere ulike formidlingstekster
  • kunne formidle innenfor ulike sjangere rettet mot ulike målgrupper
  • være kjent med ulike elektroniske formidlingsformer
  • utvikle en bevisst holdning til kildekritiske og etiske problemstillinger i tilknytning til formidlingsarbeidet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops

Forkunnskaper

Årsstudium i FFV eller årsstudium i Kulturprosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Ba Kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Som valgemne for Ba film og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Tre arbeidskrav

Eksamensform

Eksamen i emnet har 2 deler: Hjemmeeksamen, teller 75% av karakteren. Forberedt muntlig innlegg, teller 25% av karakteren

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L