Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > FFV2005/1 Sjanger i film og TV-drama

Sjanger i film og TV-drama
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FFV2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Andre halvdel av høstsemesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal ta for seg sjangerteori og sjangeranalyse. Studentene skal gjøre seg kjent med klassiske sjangerteoretiske tekster i tillegg til tekster som går direkte på utvalgte sjangere innen film og tv-drama. Emnet vil gi en fordypning i to aktuelle sjangere (f.eks. krim, musical, western, melodrama), som skal analyseres med utgangspunkt i utvalgte filmer og tv-serier.

Læringsmål

Studentene skal

  • tilegne seg en god oversikt over aktuell teori
  • kunne anvende teori i analysesammenheng
  • utvikle en kritisk refleksjon omkring hvordan sjangere utformes innenfor film og tv-serier
  • kunne reflektere muntlig og skriftlig om begreper og perspektiver knyttet til fagområdet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, analyseseminarer, seminarer med studentfremlegg.

Emnet alterneres med emnet Musikk og lyd i film og fjernsyn med oppstart høst 2010.

Forkunnskaper

Årsenhet i Film- og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Ba Film og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

To arbeidskrav: en seminarpresentasjon + et skriftlig arbeid.

Eksamensform

Hjemmeoppgave, ca 10 sider (=4.000 ord)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L