Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > ELEV3001 Elevvurdering og læring - samlingsbasert

Elevvurdering og læring - samlingsbasert
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ELEV3001
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Stephen Dobson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innhold

 • Prinsipper for vurdering
 • Dokumentasjon for vurdering
 • Vurderingspraksis
 • Internasjonale trender i vurdering
 • Vurdering og læringsmotivasjon
 • Aksjonslæring
 • Refleksjon over egen praksis
Læringsmål

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • kunnskap om prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende vurdering
 • ferdigheter i å planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet
 • evne til teoretisk refleksjon over egen pedagogisk praksis
 • ferdigheter i å bruke vurdering for læring
Undervisnings- og læringsmetode

Det arrangeres totalt tre todagers samlinger, én i første semester og to i andre semester, med forelesninger, drøftinger, utviklingsarbeid og veiledning. Mellom samlingene arbeider studentene i lokale prosjektgrupper. Det blir lagt ut diskusjoner på internett med obligatoriske krav om deltakelse. Veiledning av utviklingsarbeid vil foregå på hver samling. I tillegg kan det gis nettbasert veiledning. På samlingene skal gruppene presentere status for utviklingsarbeid knyttet til gitte refleksjonsoppgaver.

Planlagte samlingsdatoer er:

14-15.september 2010

22-23.november 2010

15-16.mars 2011


Arbeidskrav
 • Delta på minst 2 undervisningsdager og minst 2 seminardager
 • Delta i gruppesamarbeid og sammen med gruppa levere 2 statuspresentasjoner og ett teorigrunnlag til oppgitte frister
 • 4 nettoppgaver (digitalt i fronter)
 • 1 muntlig prosjektframlegg
Eksamensform

Prosjektrapport fra utviklingsarbeidet teller 40%.

Individuell hjemmeeksamen legges på slutten av andre semester, varer 48 timer, og består av en oppgave der studenten skal reflektere over hva han/hun har lært. Erfaringene skal knyttes opp mot pensum (både obligatorisk og godkjent selv-valgte). Hjemmeeksamen teller 60%.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L