Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering del 2 - bachelorfordypning

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering del 2 - bachelorfordypning
Back Tilbake
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av opplegg for tilpasset opplæring, analyse av konkrete læringsoppgaver og vurdering av resultater.

Læringsmål
  • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
  • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Strategier for inkludering
  • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
Emne er valgbart for
Bachelor i pedagogikk
Arbeidskrav

Det kreves at studenten utarbeider en rapport der spesialpedagogiske strategier blir diskutert. Denne rapporten tar utgangspunkt i en fremsatt case.

Eksamensform

For studenter som velger dette området som sitt BA fordypningsemne blir eksamen en individuell oppgave på 25-30 sider og muntlig høring. Innlevering og muntlig vil være lagt til avslutningen av BA studiet.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L