Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap)

Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
3 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med masteroppgaven står sentralt i masterstudiet. Gjennom masteroppgaveseminaret skal studentene utvikle tema og problemstilling for oppgaven, gjøre nødvendige metodevalg og velge teoretisk og analytisk perspektiv for avhandlingsprosjektet. Gjennom gruppeseminarer skal studentene presentere og kommentere hverandres utkast til prosjektbeskrivelse. Emnet inneholder også kurs i litteratur- og informasjonssøk samt et skrivekurs. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent vil studenten få tildelt veileder for det videre arbeidet med masteroppgaven.

Læringsmål

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen skal forberede studentene på arbeidet med egen masteroppgave. Etter gjennomført emne skal studenten:

- kunne benytte relevante verktøy for litteratur- og informasjonssøk

- være bevisst teoretiske, metodiske og analytiske valg i eget forskningsarbeid

- være fortrolig med masteroppgaven som akademisk sjanger og kjenne de faglige, formelle og etiske kravene som stilles til en masteroppgave i film- og fjernsynsvitenskap

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, veiledning, skrivekurs

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Prosjektbeskrivelse for masteroppgave (4-5 s)

Erstatter
Deler av FIFF3011/1 Vitenskapsteori og metode (15 sp) for Ma film- og fjernsyn
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L