Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > INT2002/1 Bacheloroppgave internasjonale studier

Bacheloroppgave internasjonale studier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT2002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
45
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gjennomføre og skrive en selvstendig drøfting og analyse – en
bacheloroppgave – av et selvvalgt tema som har tematisk og faglig relevans for
studieprogrammet. Oppgaven kan knytte seg til temaer innenfor internasjonal politikk,
internasjonal politisk økonomi, konflikt og konfliktløsning, internasjonal fredspolitikk eller
globalisering av kommunikasjon og kultur. Studentene skal redegjøre for og begrunne
metodevalg i oppgaven. Arbeidet skal være selvstendig.

Læringsmål

Kunnskaper: Studentene skal

 • tilegne seg utstrakt kunnskap om et selvvalgt tema
 • kjenne til styrkene og svakhetene knyttet til eget metodevalg

Ferdigheter: Studentene skal

 • kunne utarbeide en selvvalgt problemstilling
 • gjennomføre en analyse ut fra oppgavens problemstilling
 • kunne velge en metodisk fremgangsmåte som er hensiktsmessig for oppgavens problemstilling og omfang
 • kunne vurdere eget og andres arbeid og gi konstruktive forbedringsforslag til medstudenter
 • følge vanlig standard for henvisningsskik

Generell kompetanse: Studentene skal

 • kunne gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor en gitt frist.
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformen vil være seminarer og gruppearbeid. I seminarene skal studentene
arbeide med oppgavetekniske spørsmål og metodespørsmål knyttet til selvvalgt tema og
problemstilling. De skal også gi hverandre kommentarer slik at hver enkelt student settes
bedre i stand til å avgrense problemstillingen, fatte velbegrunnete metodevalg og forbedre
egen tekst. Det blir gitt kollektiv og individuell veiledning i seminarene. Studentene får også
to individuelle veiledningssamtaler under skriveprosessen.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i seminarer
 • Skriftlige innleveringer
 • Muntlige og skriftlige kommentarer til medstudenters skriftlige arbeider
Eksamensform

Vurdering av bacheloroppgaven og muntlig eksamen (Muntlig korrigerer karakteren)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L