Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > JUS1006/1 Arbeidsrett

Arbeidsrett

Back Tilbake
Kode
JUS1006/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
ca. 2 måneder
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marion Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 - arbeidsrettens grunnbegreper
 - arbeidsrettens rettskilder
 - diskriminering
 - ansettelse
 - arbeidsplikt, arbeidssted, arbeidstid
 - troskapsplikt
 - lønn
 - permisjon
 - krav til arbeidsmijøet
 - opphør av arbeidsforhold
 


Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse arbeidsrettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv


Undervisnings- og læringsmetode
  • Selvstendig kildestudium
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
  • Oppgaveseminar
  • Veiledning
  • Oppgaveskriving

Forkunnskapskrav

Studenter som vil ta en bacheloreksamen i juss, må i utgangspunktet følge emnene i den rekkefølgen de gjennomføres. Emner fra forutgående studieår er forkunnskapskrav til emner i henholdsvis 2. og 3. studieår. Studenter som ikke skal ta bacheloreksamen i juss, kan ta emner enkeltvis.Arbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L