Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY1008/1 Sosialpsykologi

Sosialpsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY1008/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingeborg Flagstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper og sosiale systemer.

Sosialpsykologien søker også å gi en forståelse av kulturelle faktorers betydning for menneskets utvikling og funksjon.


Læringsutbytte

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4- timers individuell skriftlig dagseksamen, flervalg/ kortsvarsoppgaver

Overlapp

Emnet PSY1008/1 Sosialpsykologi overlapper med emnet 1PSY102/1 Sosialpsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L