Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi

Helse- og miljøpsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2303/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Einar Strumse
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Engelsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende forståelse av helse og miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag, samt å frembringe økt forståelse av og forbedring av menneske – helse- miljø relasjoner og å gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt, blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål vil også bli behandlet .


Læringsutbytte

Både teoretiske og anvendte mål. Studentene skal ha grunnleggende innsikt i områder som Miljøpersepsjon og miljøkognisjon, personlighet og miljø, personlig rom, territorialitet, trengsel (crowding), boligspørsmål, urban miljøpsykologi, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt behandlingsrettede tiltak som ”grønn omsorg” og forebyggende strategier for livsstilsrelaterte sykdommer.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning

 Emnet undervises på engelsk


Forkunnskapskrav

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4 timers skriftlig dagseksamen, kortsvar/flervalg

Overlapp

Emnet PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi overlapper med emnet PSY1003/1 Helse- og miljøpsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L