Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY2302/1 Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2302/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ricardo Lugo
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet i kognitiv psykologi gir en generell innføring i kognitive prosesser som er involvert og berørt av blant annet persepsjon, oppmerksomhet, minner og språk, og hvordan disse prosessene er fordelt i hjernen. Noen av hovedtemaene er oppmerksomhet, automatiske og kontrollerte prosessers effekter på atferd, hukommelsesprosesser og systemer, beslutningstaking, problemløsning, språk og kognitive lidelser.


Læringsutbytte

Kunnskaps mål

 • Forstå teoretiske tilnærminger og forklaringer av kognitive prosesser
 • Måling og forskningsmetoder innen kognitiv psykologi
 • Evaluering av spesifikke kognitive funksjoner
 • Hvordan individuelle forskjeller, erfaring og / eller lidelser påvirker kognitive prosesser

 

Ferdighets mål

 • Forklar terminologi og teoretiske tilnærminger innenfor kognitiv psykologi
 • Diskuter teorier og empiriske forskningsresultater analytisk og kritisk
 • Utvikle en forståelse og bruk av måleverktøy for kognitive prosesser
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere forskningsresultater i kognitiv forskning

 

Generell kompetanse

 • Kjenne til begrepene kognitiv psykologi
 • Forstå samspillet og interaksjonen mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer på kognitive prosesser
 • Være i stand til å kommunisere de faktorene, både fysiologiske og sosiale, som påvirker kognitiv prosesser
 • Være i stand til å måle og rapportere om spesifikke kognitive funksjoner
 • Være i stand til å produsere forskningsprosjekter innen kognitiv psykologi

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og evalueringer, problemløsning, samarbeidslæring, case-basert læring og veiledning. 


Forkunnskapskrav

PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)


Eksamensform

4 timers skriftlig eksamen

Overlapp

Emnet PSY2302/1 Kognitiv psykologi overlapper med emnet PSY1013 Kognitiv psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L