Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY2305/1 Abnormal psykologi

Abnormal psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2305/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Brechan
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Abnormal psykologi gir en generell innføring i psykiske lidelser blant barn og voksne, samt andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste psykiske lidelser som angst og depresjon, alvorlige sinnslidelser, rusproblematikk, atferdsproblemer, læringsvansker, samt utviklingsforstyrrelser.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Måling og forskningsmetoder
 • Diagnostisering
 • Teorier og årsaker
 • Behandling og forebygging
 • Prevalens (utbredelse)
 • Forløp (utvikling over tid)
 • Assosierte karakteristika og lidelser
 • Forskjeller mellom befolkningsgrupper

 

Ferdighetsmål

 • Redegjøre for symptomer og drøfte diagnoser
 • Drøfte behandlingsformer og forebyggende tiltak
 • Drøfte årsaksteorier og forskning

 

Generell kompetanse

 • Vite hva som ligger i begrepene normalt og abnormalt, som kategorier og kontinuum
 • Forstå spekteret av psykiske lidelser, samt grensene og relasjonene mellom disse
 • Forstå samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale årsaksfaktorer

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, øvelser, PBL-gruppeundervisning, kasusbasert undervisning og veiledning


Forkunnskapskrav

PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi, PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologiArbeidskrav

Obligatorisk deltagelse/oppmøte på seminarserie i klinisk psykologi, samt innlevering av gruppevis skriftlig arbeid som vurderes til bestått/ikke bestått.


Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen.Erstatter
1PSABNOR Abnormal psykologi

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L